Voorwaarden

voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden INET Marketing / internetmarketingleren.nl

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt te dordrecht.

Artikel voorwaarden 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten
deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Prijzen & BTW

2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW.
2.2 INET Marketing Alkmaar / internetmarketingleren.nl behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen.
Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden.
Als dat zij in het verleden werden gedaan.

2.3 Vanaf de datum van betaling heeft de klant 14 dagen de tijd om het product te proberen. Binnen deze periode heeft de klant het recht om het volledige bedrag terug te krijgen.
De klant dient daarvoor een e-mail te sturen naar info AT internetmarketingleren PUNT nl of gebruik te maken van het contactformulier.

2.4 Onze dienst/upsell "Majestic Mastery | Webcashonthuld | Cashviews VIP Training" kent geen "niet goed, geld terug" garantie!
Deze dienst is maatwerk en heeft direct impact op ons financieel beleid.

Artikel 3: Levering

3.1 Na betaling volgt directe toegang tot het product. De klant ontvangt de login en download gegevens in een automatisch verstuurde e-

mail. Indien dit niet het geval is dient men altijd uit eigen belang de verkoper te contacteren om verdere inlog gegevens te verstrekken.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van INET Marketing Alkmaar / internetmarketingleren.nl stemmen vrijwillig toe alle risico's van de

diensten en software voor eigen rekening te nemen.

4.2 INET Marketing / internetmarketingleren.nl en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen,

verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten

en/of producten. Tevens kan INET Marketing / internetmarketingleren.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale /

psychologische klachten.

4.3 De inhoud van deze website is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de Winst INET Marketing  / internetmarketingleren.nl

aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.4 Elke inspanning is geleverd om een getrouw beeld te geven van deze dienst. Winst INET Marketing / internetmarketingleren.nl geeft echter geen

garantie dat de klant geld zal verdienen met dit product. Dit kan namelijk van verschillende factoren afhankelijk zijn, waaronder o.a. (maar

niet uitsluitend) de eigen inzet van de klant. Dit product is niet bedoeld als hulpmiddel om snel rijk te worden.

4.5 INET Marketing / internetmarketingleren.nl wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid,

veiligheid of betrouwbaarheid van deze dienst.

4.6 INET Marketing / internetmarketingleren.nl  behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen

met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant.

4.7 INET Marketing / internetmarketingleren.nl behoudt zich het recht voor om gegevens die verzameld worden met de '"Internet Marketing Leren" Optin' te

gebruiken voor eigen marketing doeleinden.

Artikel 5: Geld verdien garantie

De klant komt in aanmerking voor de "VIP Training Succes" garantie (geld verdien garantie) wanneer de klant voldoet

aan de onderstaande voorwaarden:

5.1. Klant moet kunnen aantonen dat hij/zij zich heeft ingespannen om geld te verdienen volgens beide modulen van

internetmarketingleren.nl en dat hij/zij de instructies heeft opgevolgd zoals voorgedaan in de video tutorials van internetmarketingleren.nl

5.2. Klant moet kunnen aantonen dat hij geen geld heeft verdiend met het verdienmodel van INET internetmarketingleren.nl.

5.3. De klant heeft minimaal 14 dagen geinvesteerd per gelanceerde product in het verkrijgen van website verkeer via Gratis Traffic met de geleverde Software.

voorgedaan in de video tutorials van eerste GRATIS module.

5.4. De klant is bereid inzage te geven in alle geopende accounts en websites.

5.5. De Klant moet kunnen aantonen dat module één dagelijks is ingezet.

5.6. De producten en websites die gemaakt zijn moeten exact gebouwd zijn als aangegeven in de software training.

5.7. De Geld verdien Garantie gaat pas van kracht nadat de complete VIP Training minimaal 2 weken is toegepast, goedgekeurd en gelanceerd.

5.8. De Geld verdien garantie is geldig voor een jaar na aankoop van "Internet Marketing Leren".

5.9. De klant heeft minimaal 3 niches (markten) uitgetest voor het behalen van succes met betrekking op de geleverde modules binnen de VIP training.

Artikel 6: IML Coaching Traject

6.1 Het IML Coaching Traject kent geen "niet goed, geld terug" garantie. Coaching is maatwerk.

 http://internetmarketingleren.nl